Ochrana osobních údajů

 • Základní ustanovení

  • Správcem osobních údajů podle článku 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen “GDPR”) je firma AUTOJERABY PRAHA s.r.o., IČ 62915002 se sídlem Tatarkova 727/14, 149 00 Praha – Háje(dále jen “správce”).
  • Kontaktní údaje správce jsou: AUTOJEŘÁBY PRAHA s.r.o., Tatarkova 727/14, 149 00 Olomouc – Hodolany, email: info@autojeraby.com a telefon: +420 602 349 918.
  • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

  • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a.
  • Správce zpracovává vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy.
 • Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

  • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je:
  • plnění smlouvy mezi vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
  • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů)
   podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
  • Účelem zpracování osobních údajů je:
  • výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem
  • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. Poskytnutí osobních údajů je nutným
   požadavkem k umožnění této činnosti, bez poskytnutí osobních údajů není možné službu newsletteru a zasílání
   obchodních sdělení ze strany správce plnit
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.
 • Doba uchování údajů

  • Správce uchovává osobní údaje
  • po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi vámi a správcem a uplatňování
   nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
  • po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 3 roky, jsou-li
   osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
  • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.
 • Vaše práva

  • Za podmínek stanovených v GDPR máte:
  • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
  • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
  • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR
  • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
  • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
  • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl.
   III těchto podmínek.
 • Cookies

  • Používáme službu Google Analytics, která monitoruje návštěvy stránek a ukládá tato anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.
  • Používáme reklamní systém Google Ads, který monitoruje aktivitu uživatelů na stránkách a ukládá anonymní data. Na jejich základě nelze určit konkrétní osobu.
 • S kým sdílíme vaše údaje

  • Informace získané aktivitami návštěvníků webu jsou zpracovávány a sdíleny s těmito subjekty:
  • Poskytovatelem služby Google Analytics a Google Ads, provozované společností Google Inc., sídlem 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA;
  • Další cookies jsou vytvářeny a použity službami Google.
 • Podmínky zabezpečení osobních údajů

  • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
  • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
  • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.
 • Závěrečná ustanovení

  • Svým souhlasem potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu
   přijímáte.
  • Svým souhlasem prohlašujete, že je vám více než 15 let. Pokud nesplňujete tuto věkovou hranici, je nutné,
   aby byl souhlas se zpracováním osobních údajů v souladu s těmito podmínkami vyjádřen nebo schválen osobou,
   která vykonává rodičovskou zodpovědnost. Bez souhlasu není možné se registrovat.
  • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových
   stránkách a zároveň vám zašle novou verzi těchto podmínek na vaši e-mailovou adresu, kterou jste správci
   poskytl/a.

Zásady používání cookies

Co jsou cookies

Cookies jsou malé textové soubory, kterými váš prohlížeč komunikuje s našimi servery. Ukládají se do nich například informace
o nastavení stránek v minulosti (například nastavení jazyka), aby pro vás byly připraveny, když se vrátíte. Pro provozovatele
webových stránek mohou sloužit také jako nástroj pro webovou analytiku.

Jak na webu Autojerabyolomouc.com používáme cookies

Některé cookies jsou nezbytně nutné pro zajištění provozu webových stránek www.autojerabyolomouc.com po technické stránce.
Tento typ cookies ale neuchovává žádná osobní data. Na stránkách www.autojerabyolomouc.com zároveň využíváme soubory cookies
pro webovou analytiku a pro marketingové účely. Díky tomu jsme schopni upravit stránky tak, aby co nejvíce odpovídaly
potřebám našich návštěvníků. Stránky zároveň používají cookies třetích stran, konkrétně cookies firmy Google.

K čemu potřebujeme váš souhlas?

Souhlas se zpracováním souborů cookies potřebujeme pro naše potřeby měření návštěvnosti a dalších analýz. Tyto cookies nesmí
být bez vašeho souhlasu uloženy. V souladu s článkem 17 GDPR budou cookies zpracovávající osobní data smazány nejpozději
do 13 měsíců.

[/vc_column][/vc_row]